top of page

예정 이벤트

 • 2020 스마트팩토리 세미나
  2020 스마트팩토리 세미나
  Fri, Nov 06
  Samsung BITEXCO 22nd Floor
  Nov 06, 2020, 3:00 PM – 5:00 PM
  Samsung BITEXCO 22nd Floor, BITEXCO Ngô Đức Kế Bến Nghé Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam
  Nov 06, 2020, 3:00 PM – 5:00 PM
  Samsung BITEXCO 22nd Floor, BITEXCO Ngô Đức Kế Bến Nghé Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam
  삼성전자 Bitexco
 • MES Lite 솔루션 임대
  MES Lite 솔루션 임대
  Mon, Oct 19
  MMS Lite ( 생산관리 SW ) + SmartTV ( 정보표출용 )
  Oct 19, 2020, 7:00 AM – Oct 31, 2020, 11:00 PM
  MMS Lite ( 생산관리 SW ) + SmartTV ( 정보표출용 )
  Oct 19, 2020, 7:00 AM – Oct 31, 2020, 11:00 PM
  MMS Lite ( 생산관리 SW ) + SmartTV ( 정보표출용 )
  이벤트 기간에 신청시 정보 표출용 Smart TV 무상 지원
bottom of page